We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.3 (-0.2 SEK) on 24-Mar-2019 17:29

Select region


Global Site


Lånekällor och förfalloprofil (MSEK), 31 december 2018.

Refinansieringsrisker och likviditet

Den 31 december 2018 uppgick den finansiella skulden till 54 326 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 54 404 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 31 december 2018 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 20 544 MSEK. Likvida medel uppgick till 3 008 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 31 december 2018 har Essity två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (10 277 MSEK) med slutförfall 2021 och 1 000 MEUR (10 277 MSEK) med slutförfall 2024.
 
  2019202020212022202320242025+Total
Företagscertifikat-3 430000000-3 430
Obligationslån-3 000-3 083-5 139-6 166-5 139-6 166-8 222-36 915
Nyttjade Kreditlöften0
Övriga Lån-4 397-1 965-3 626-1 629-126-2 145-93-13 981
Summa -10 827-5 048-8 765-7 796-5 265-8 311-8 315-54 326
Likvida medel3 008        
Outnyttjade kreditlöften20 544  -10 277  -10 277  

Contacts

Johan Rydin

Senior Vice President, Group

johan.rydin@essity.com
Direkt: +46 8-788 51 34