We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 281.1 (-7.7 SEK) on 15-Sep-2019 17:29

Select region


Global Site


Lånekällor och förfalloprofil (MSEK), 30 juni 2019.

Refinansieringsrisker och likviditet

Den 30 juni 2019 uppgick den finansiella skulden till 56 084 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 59 691 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 30 juni 2019 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 21 112 MSEK. Likvida medel uppgick till 3 602 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 30 juni 2019 har Essity två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (10 556 MSEK) med slutförfall 2021 och 1 000 MEUR (10 556 MSEK) med slutförfall 2024.

  2019202020212022202320242025+Total
Företagscertifikat-8 108000000-8 108
Obligationslån0-3 167-5 278-6 333-5 278-6 333-8 444-34 833
Nyttjade Kreditlöften0
Övriga Lån-2 894-2 817-2 463-2 037-320-2 381-231-13 143
Summa -11 002-5 983-7 741-8 370-5 598-8 714-8 675-56 084
Likvida medel3 602        
Outnyttjade kreditlöften21 112  -10 556  -10 556  
 

MaturityProfile-SWE-2880x1300.jpg
FundingSources-SWE-150-2880x1300.jpg

Contacts

Johan Rydin

Senior Vice President, Group

johan.rydin@essity.com
Direkt: +46 8-788 51 34