We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 285.9 (+1.1 SEK) on 26-May-2019 17:29

Select region


Global Site


Lånekällor och förfalloprofil (MSEK), 31 mars 2019.

Refinansieringsrisker och likviditet

Den 31 mars 2019 uppgick den finansiella skulden till 54 295 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner, leasing och avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar var nettolåneskulden 57 722 MSEK.

Essitys finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder Essity kort upplåning under marknadsprogram.

Essitys policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av Essitys finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.

Per 31 mars 2019 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 20 847 MSEK. Likvida medel uppgick till 3 581 MSEK.

Bankkreditfaciliteter

Den 31 mars 2019 har Essity två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (10 424 MSEK) med slutförfall 2021 och 1 000 MEUR (10 424 MSEK) med slutförfall 2024.

  2019202020212022202320242025+Total
Företagscertifikat-2 793000000-2 793
Obligationslån-3 000-3 127-5 212-6 254-5 212-6 254-8 339-37 398
Nyttjade Kreditlöften0
Övriga Lån-3 456-3 132-2 819-1 911-333-2 215-238-14 104
Summa -9 249-6 259-8 031-8 165-5 545-8 470-8 577-54 295
Likvida medel3 581        
Outnyttjade kreditlöften20 847  -10 424  -10 424  
MaturityProfile-SWE-2880x1300.jpg FundingSources-SWE-150-2880x1300.jpg

Contacts

Johan Rydin

Senior Vice President, Group

johan.rydin@essity.com
Direkt: +46 8-788 51 34