We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 303.3 (-1 SEK) on 15-Nov-2019 10:59

Select region


Global Site


Essitys finansiella riskhantering är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffekter samt för att minimera operativa risker.

Den centrala finansfunktionen ansvarar för koncernens upplåning, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernens finansiella transaktioner.

De finansiella transaktioner som genomförs har som syfte att begränsa koncernens finansiella risker och att säkerställa en säker finansiering för Essity.

Contacts

Johan Rydin

Senior Vice President, Group

Direkt: +46 8-788 51 34