Som ett ledande innovativt, digitalt och hållbart hygien- och hälsobolag kommer Essity beskriva bolagets strategi och fortsatta transformationsresa samt arbetet för att nå koncernens mål för lönsam tillväxt, nettonollutsläpp 2050 och ökat välbefinnande för människor världen över. Bolagets ledning och medarbetare kommer att presentera vägen framåt med fokus på kund och konsument, innovation och varumärken, digitalisering och e-handel, klimatomställning samt mångfald och inkludering.

Essity förändrar livet för allt fler människor med digital innovationskraft och hållbara lösningar. Dagen kommer ge en inblick i utvecklingen av Essitys unika erbjudanden som TENA SmartCare, Tork EasyCube, Tork PaperCircle, Libresse Period Pants, Cutimed Wound Navigator, Lotus Sans Tube och Zewa mjukpapper producerat med vetestrå.

För de som vill ställa frågor under dagen kommer information finnas tillgänglig på denna sida.

Varmt välkommen!

Lägg till i kalendern