We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 321.6 (+1.9 SEK) on 18-Jan-2020 17:29

Select region


Global Site


MålUtfall 2018
Organisk försäljningstillväxt1)Årlig organisk försäljningstillväxt på över 3 procent.
>3%
2.6%
 
Justerad avkastning på sysselsatt kapital2)Justerad avkastning på sysselsatt kapital på över 15 procent. 
>15%
12.0%

1) Nettoomsättning exklusive valutaeffekter, förvärv och avyttringar.
2) Exklusive jämförelsestörande effekter.

Utdelningspolicy

Essity strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.
Utdelning för verksamhetsåret 2018 var 5,75 SEK per aktie.

Kapitalstrukturspolicy

Essitys mål är att ha en effektiv kapitalstruktur samtidigt som långsiktig tillgång till lånefinansiering ska säkerställas. Kassaflöde i förhållande till nettolåneskuld beaktas med målsättning att upprätthålla en solid investment grade rating.
Under 2018 hade Essity en ”solid investment grade rating”.