• Ökar välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa

  • Gynnsamma marknadstrender 

  • Ökar kund- och konsumentnytta genom framgångsrika innovationer

  • Starka marknadspositioner och varumärken

  • Digital transformation och stark tillväxt inom e-handel

  • Expansion på tillväxtmarknader 

  • Fokus på effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar

  • Tydlig kategori- och portföljstrategi 

  • Strävan mot ett hållbart och cirkulärt samhälle

  • Högpresterande organisation med en vinnande kultur