We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.3 (-0.2 SEK) on 24-Mar-2019 17:29

Select region


Global Site


Essity strävar efter att erbjuda långsiktiga, stabila och stigande utdelningar till sina aktieägare.

Essity strävar efter att ge långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

Utdelning 2017

Den 12 april 2018 beslutade Essitys årsstämma om en utdelning på 5,75 SEK per aktie för räkenskapsåret 2017.

Contacts

Kontakta IR-teamet

ir@essity.com