We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 226 (+0 SEK) on 21-Feb-2018 17:29

Select region


Global site


Nedanför hittar du datumen för publiceringen av Essitys finansiella rapporter, investerarpresentationer, tysta perioder, kapitalmarknadsdag och årsstämma.

1 – 24 januari 2018
Tyst Period 1 – 24 januari 2018
Tysta perioden på Essity startar omedelbart när en rapporteringsperiod slutar och varar fram tills att resultaten för perioden publiceras.
 
25 januari 2018 
Essity publicerar Bokslutsrapport 2017
25 januari Publicerar Essity bokslutsrapport för 2017.
 
19 – 23 mars 2018
v. 12 Publicerar Essity den Års- och Hållbarhetsredovisning 2017
Under vecka 12 Publicerar Essity Års- och hållbarhetsredovisning 2017
 
1 – 26 april 2018
Tyst Period 1 – 25 april 2018
Tysta perioden på Essity startar omedelbart när en rapporteringsperiod slutar och varar fram tills att resultaten för perioden publiceras.
 
12 april 2018
Essity Årsstämma 2018
Essitys Årsstämma 2018 kommer att hållas klockan 15:00 CET, den 12 april 2018 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm.
 
27 april 2018 
Essity publicerar Delårsrapport Q1 2018
27 april publicerar Essity delårsrapporten för 1 januari - 31 mars 2018.
 
1 – 28 juli 2018
Tyst Period 1 – 18 juli 2018
Tysta perioden på Essity startar omedelbart när en rapporteringsperiod slutar och varar fram tills att resultaten för perioden publiceras.
 
19 juli 2018 
Essity publicerar Delårsrapport Q2 2018
19 juli publicerar Essity delårsrapporten för 1 januari - 30 juni 2018.
 
1 – 25 oktober 2018
Tyst Period 1 – 25 oktober 2018
Tysta perioden på Essity startar omedelbart när en rapporteringsperiod slutar och varar fram tills att resultaten för perioden publiceras.
 
26 oktober 2018 
Essity publicerar Delårsrapport Q3 2018
26 oktober publicerar Essity delårsrapporten för 1 januari - 30 september 2018.