We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 303.9 (+4.4 SEK) on 14-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


Essitys strategiska mål är att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Våra mål för att minska koldioxidutsläppen har sedan december 2018 godkänts av initiativet Science Based Targets.

De godkända målen inkluderar absoluta mål för minskning när det gäller energi, elektricitet, transporter, råvaruleverantörer och avfall. När det gäller energiförbrukningen inom bolaget och inköpt el (scope 1 och 2) åtar sig Essity att minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent till år 2030 jämfört med basåret 2016. Essity åtar sig dessutom att minska utsläppen av växthusgaser från de viktigaste inköpta råvarorna, transporter, avfall som uppstår inom verksamheten och hantering i slutet av livscykeln för sålda produkter (scope 3) med 18 procent, till år 2030 jämfört med basåret 2016.

Mer om Science Based Targets

Faktaruta: Vetenskapligt baserade mål (Science Based Targets)

Initiativet Science Based Targets är ett globalt samarbete med målet att göra det möjligt för verksamheter att minska sina utsläpp av växthusgaser i för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Genom Vetenskapligt baserade mål (Science Based Targets) får Essity tydliga direktiv som anger hur mycket och i vilken hastighet vi måste minska våra koldioxidutsläpp för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader.