De godkända målen inkluderar absoluta mål för minskning när det gäller energi, elektricitet, transporter, råvaruleverantörer och avfall. När det gäller energiförbrukningen inom bolaget och inköpt el (scope 1 och 2) åtar sig Essity att minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent till år 2030 jämfört med basåret 2016. Essity åtar sig dessutom att minska utsläppen av växthusgaser från de viktigaste inköpta råvarorna, transporter, avfall som uppstår inom verksamheten och hantering i slutet av livscykeln för sålda produkter (scope 3) med 18 procent, till år 2030 jämfört med basåret 2016.

Mer om Science Based Targets