Essity B 287.5 (+3.4 SEK) on 12-May-2021 13:00

Select region


Global Site


Våra ambitioner kring människor och miljön beskriver vår långsiktiga syn på vilken typ av företag vi vill vara och den riktning vi vill ha.

ConsumerTissue-2880x1300.jpg

Miljöambitioner

Vi levererar hållbara lösningar med mervärde för våra kunder baserat på säker, resurseffektiv och miljövänlig sourcing, produktion och utveckling.

Vi bekämpar klimatförändring och minimerar vår påverkan på miljön genom en kombination av nya innovationer och tekniker, effektivitetsvinster och konsumentinitiativ samt genom användning av förnybara material.

Ambitioner för människor

Vi bygger vår position som ett av de mest betrodda företagen i världen, och tillhandahåller hållbar tillväxt och värde åt våra intressenter.

Vi förbättrar hygienstandarden över hela världen med våra hygienlösningar. För miljontals användare av våra produkter och tjänster och för miljarder människor på tillväxtmarknader, utvecklar vi innovativa lösningar som gör det enklare att leva ett hälsosamt, hållbart liv.

Vi stöder kvinnornas medinflytande och frihet att fullt ut kunna delta i samhället – socialt, utbildningsmässigt och professionellt – över hela världen genom att ge dem tillgång till och utbildning om hygienlösningar.