We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 284.9 (+0.8 SEK) on 18-Sep-2019 11:04

Select region


Global Site


TGG_Icon_Color_06.png

Essity kommer att förbättra tillgången till hållbara sanitets- och hygienlösningar där det behövs. 

Vi strävar efter effektiv vattenhantering över hela livscykeln.

Vägen framåt

Vi kommer att fortsätta att identifiera potentiella områden för värdeskapande i relation till vatten och sanitet
 
Vi kommer att samarbeta med partner för att identifiera sanitetsbehov och utveckla lösningar

Utfall för våra anläggningar 2014-2017:

  • Minskade suspenderat material med 19,7 %
  • Minskade vattenanvändning med 4,7 %
  • Minskade organiskt avfall (BOD) med 25,4 %  

Exempel på partnerskap:

WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaboration Supply)
 
WASH-löfte genom WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) 
 

Våra anläggningar ska till år 2020, med 2014 som referensår:

  • Minska nivåerna av suspenderade ämnen med 10 procent.
  • Minska volymerna avloppsvatten med 10 procent.
  • Minska organiskt avfall (BOD) med 10 procent.