Vi strävar efter effektiv vattenhantering över hela livscykeln.

Vägen framåt

Vi kommer att fortsätta att identifiera potentiella områden för värdeskapande i relation till vatten och sanitet
 
Vi kommer att samarbeta med partner för att identifiera sanitetsbehov och utveckla lösningar

Utfall för våra anläggningar 2014-2017:

  • Minskade suspenderat material med 19,7 %
  • Minskade vattenanvändning med 4,7 %
  • Minskade organiskt avfall (BOD) med 25,4 %  

Exempel på partnerskap:

WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaboration Supply)
 
WASH-löfte genom WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) 
 

Våra anläggningar ska till år 2020, med 2014 som referensår:

  • Minska nivåerna av suspenderade ämnen med 10 procent.
  • Minska volymerna avloppsvatten med 10 procent.
  • Minska organiskt avfall (BOD) med 10 procent.