Essitys arbetar både självständigt och med partner för att bidra till hållbar vattenanvändning och sanitet.

Nästa steg

Vi kommer att fortsätta att identifiera potentiella områden för värdeskapande i relation till vatten och sanitet

Vi kommer att samarbeta med partner för att identifiera sanitetsbehov och utveckla lösningar

Våra anläggningar ska till år 2020, med 2014 som referensår:

  • Minska nivåerna av suspenderade ämnen med 10 procent

  • Minska vattenanvändningen med 10 procent

  • Minska organiskt avfall (BOD) med 10 procent

Utfall för våra anläggningar 2014–2019:

  • Minskade suspenderat material med 26 procent

  • Minskad vattenanvändning med 2 procent

  • Minskade organiskt avfall (BOD) med 29 procent  

Exempel på partnerskap:

WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaboration Supply)
WASH-löfte genom WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)