Nästa steg

Essity kommer att fortsätta att utveckla och leverera lösningar och utbildningar inom Feminine Care och Incontinence Products och fortsätta att kommunicera för att bryta tystnaden kring dessa ämnen.

Vi kommer arbeta vidare med partnerskap, som till exempel vårt samarbete med WSSCC (Water Supply & Sanitation Collaborative Council).

Vi kommer att utveckla och tillhandahålla teknik, särskilt inom information och kommunikation, för att främja och möjliggöra detta.

Resultat:

  • Vi fokuserar på att bryta barriärer inom områden såsom menstruation och inkontinens. Utbildningar genomförs inom områden att lära barn tvätta händerna, inom menstruation och pubertet. 

Exempel på partnerskap:

Essitys hygienlösningar

Vi ska dela med oss av vår kunskap om hygien och hälsa till kunder och konsumenter och ge tillgång till prisvärda, hållbara lösningar som bidrar till att de kan leva ett hälsosamt och värdigt liv.

På de marknader där vi är verksamma kommer vi att:

  • Dela med oss av kunskaper och genomföra utbildningar inom hygien och hälsa 

  • Arbeta för att höja hygien- och hälsostandarder