Vi gör det möjligt för alla berörda personer att fullt ut kunna delta i samhället.
 

Vägen framåt

Essity kommer att fortsätta att utveckla och leverera lösningar inom intimvård (för kvinnor) och inkontinens, relaterad utbildning och möjliggöra teknik för att även stödja djärv kommunikation om att bryta tystnaden
 
Vi kommer vidare att engagera och dra nytta av partnerskap, som till exempel vårt samarbete med WSSCC.
 
Vi kommer att utveckla och tillhandahålla möjliggörande teknik, särskilt informations- och kommunikationsteknik, för att främja och möjliggöra detta.

Resultat:

  • De hygienutbildningsprogram som Essity genomför runt om i världen nådde mer än 2 500 000 människor.

Exempel på partnerskap:

WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaboration Supply) http://wsscc.org/

Essitys hygienlösningar

Vi ska dela med oss av vår kunskap om hygien och hälsa till kunder och konsumenter och ge tillgång till prisvärda, hållbara lösningar som bidrar till att de kan leva ett hälsosamt och värdigt liv. På de marknader där vi är verksamma ska vi:
 
  • Sprida kunskap och genomföra utbildningsprogram om hygien och hälsa.
  • Sträva efter öka hygien- och hälsostandarder.