Det ger fler människor möjlighet att arbeta, bättre förutsättningar att försörja sina familjer och ett ökat välbefinnande och ökad livskvalitet.

Nästa steg

Essity kommer att fortsätta att utveckla hållbara hygien- och hälsolösningar. Vi kommer också att erbjuda relaterad utbildning och leverera den till befintliga och nya konsumenter och kunder. 

Vi kommer att fortsätta att identifiera potentiella områden för värdeskapande i relation till hälsa och välbefinnande – till exempel nya hygien- och hälsoinnovationer. 

Vi kommer att samarbeta med partner (t.ex. med statliga organisationer, NGO:er etc.) för att identifiera otillfredsställda behov, utveckla lösningar och undanröja hinder

Vårt Essentials Initiative, som omfattar de flesta av FN:s mål för hållbar utveckling som Essity bidrar till.

Resultat:

  • Essity höll första eller andra position inom minst ett av hygienproduktsegmenten på omkring 90 marknader. 

  • Hundratals miljoner människor använder Essitys produkter varje dag.

Exempel på partnerskap:

WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaboration Supply)

Essitys hygienlösningar

Vi ska dela med oss av vår kunskap om hygien och hälsa till kunder och konsumenter och ge tillgång till prisvärda, hållbara lösningar som bidrar till att de kan leva ett hälsosamt och värdigt liv.

På de marknader där vi är verksamma kommer vi att:

  • Dela med oss av kunskaper och genomföra utbildningar inom hygien och hälsa

  • Arbeta för att höja hygien- och hälsostandarder