Vi bidrar också genom att arbeta med förebyggande åtgärder för att bekämpa spridning av sjukdomar och andra hälsorisker, hantera menstruationshygien, stödja arbetet med att förbättra vårdtäckning inom hälso- och sjukvården samt utveckla och utbilda hälsovårdspersonal i terapiområden inom vår expertis
 

Vägen framåt

Essity kommer att fortsätta att utveckla hållbara hygien- och hälsolösningar. Vi kommer också att erbjuda relaterad utbildning och leverera den till befintliga och nya konsumenter och kunder.
 
Vi kommer att fortsätta att identifiera potentiella områden för värdeskapande i relation till hälsa och välbefinnande – till exempel nya hygien- och hälsoinnovationer.
 
Vi kommer att samarbeta med partner (t.ex. med statliga organisationer, NGO:er etc.) för att identifiera otillfredsställda behov, utveckla lösningar och undanröja hinder
 
Vårt initiativ Hygiene Matters (www.hygienematters.com) är ett värdefullt hjälpmedel i detta och omfattar de flesta av målen för hållbar utveckling som Essity bidrar till.

Resultat:

* Essity höll första eller andra position inom minst ett av hygienproduktsegmenten i omkring 90 marknader.
 
* Hundratals miljoner människor använder Essitys produkter varje dag.

Exempel på partnerskap:

WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaboration Supply) http://wsscc.org/

Essitys hygienlösningar

Vi ska dela med oss av vår kunskap om hygien och hälsa till kunder och konsumenter och ge tillgång till prisvärda, hållbara lösningar som bidrar till att de kan leva ett hälsosamt och värdigt liv. På de marknader där vi är verksamma ska vi:
 
  • Sprida kunskap och genomföra utbildningsprogram om hygien och hälsa.
  • Sträva efter öka hygien- och hälsostandarder.