Vi är engagerade i ansvarsfull skogsförvaltning och vi kräver att våra leverantörer uppfyller strikta kriterier som anges i vår globala leverantörsstandard.

Vägen framåt

All fiber som används i våra produkter kommer att vara FSC®- och/eller PEFC-certifierad eller uppfylla FSC:s standard för kontrollerat virke.  
 
FSC®/PEFC-certifiering av egen produktion och den från leverantörer. Nytt fibermål fastställs och implementeras för alla produkter och förpackningar.
 
Kontinuerligt säkerställa ansvarsfull användning av andra förnybara ingredienser och material såsom palmolja och förnybar plast.

Resultat:

  • År 2017 levererades 3,7 miljoner ton färsk fiber i form av timmer, massa, förpackning, moderrullar och produkter från en tredje part. 65 procent av fibrerna var FSC®/PEFC-certifierade och närmare 35 procent uppfyllde FSC® kriterier för kontrollerat virke.
  • Vid slutet av 2017 var 64 procent av Essitys upphandlingskostnader kontrakterade av leverantörer som åtagit sig de kriterier som anges i vår globala leverantörsstandard.

Exempel på partnerskap:

FSC®

Essitys fiber och inköpsmål:

  • All färskfiber i våra produkter ska vara FSC®- eller PEFC™-certifierade, eller uppfylla FSC:s standard för kontrollerat virke.
  • Vi ska utvärdera våra leverantörskedjor utifrån ett totalt riskperspektiv. År 2020 ska 100 procent av våra inköp komma från leverantörer som följer kriterierna i Essitys globala leverantörsstandard.