Nästa steg

Allt färskt träfibermaterial i våra produkter och förpackningar är certifierat enligt FSC®- eller PEFC™-standarderna.

Kontinuerligt säkerställa ansvarsfull användning av andra förnybara ingredienser och material såsom palmolja och förnybar plast.

Resultat:

  • 2019 var 79 procent av allt nytt träfiberbaserat råmaterial certifierat enligt FSC eller PEFC-standarder. All återstående träfiber uppfyller FSC-kriterierna för kontrollerat virke, vilket är en lägsta standard.

  • Vid slutet av 2019 var 85 procent av Essitys upphandlingskostnader kontrakterade av leverantörer som åtagit sig de kriterier som anges i vår globala leverantörsstandard.

Exempel på partnerskap:

FSC®

Essitys fiber och inköpsmål:

  • Vårt mål för inköp av nya fibrer är att alla nya träbaserade fibrer i våra produkter ska vara FSC®- eller PEFC™2)-certifierade. Under 2019 var 79 procent av Essitys nya träbaserade fiber FSC eller PEFC-certifierade, och resten uppfyllde FSC:s standard för kontrollerat virke. 
  • Målet för 2020 är att 100 procent av alla strategiskt viktiga inköpskategorier och inköp från högriskområden, vilket motsvarar 90 procent av Essitys totala inköpskostnader, ska följa Essitys globala leverantörsstandard. Under 2019 kom 85 procent av inköpen från leverantörer som uppfyller dessa kriterier.
2)Programmet för stöd till skogscertifiering (Programme for the Endorsement of Forest Certification)