Nästa steg

Vi fokuserar på resurseffektivitet i vår tillverkning och i produktlösningar till konsumenter och kunder (energieffektivitet, materialoptimeringar och smartare produktdesign)

Vi kommer att fortsätta att utveckla och leverera framtidens mål.

Vi kommer också att stödja och bidra till internationella åtaganden och avtal (t.ex. Parisavtalet) samt nationella och lokala initiativ

Och vi kommer kontinuerligt att minska koldioxidavtryck på produkter och tjänster – mätt med livscykelbedömning

Resultat:

Essity har åtagit sig att senast år 2030, med 2016 som referens år, minska sin klimatpåverkan med:

– Omfattning 1 och omfattning 2 minus 25 procent

Resultatet 2019 var en minskning med 5 procent

– Omfattning 3 minus 18 procent

Resultatet 2018 var en minskning med 3 procent