We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 285.9 (+1.8 SEK) on 18-Sep-2019 11:34

Select region


Global Site


TGG_Icon_Color_13.png

Essity fokuserar på utsläppsminskning av växthusgaser från kol över hela livscykeln, från ansvarsfull skogsförvaltning, energi som genereras och används i vår produktion, till de produkter vi levererar till våra konsumenter och kunder.

Vägen framåt

Vi fokuserar på resurseffektivitet i vår tillverkning och i produktlösningar till konsumenter och kunder (energieffektivitet, materialoptimeringar och smartare produktdesign)
 
Vi kommer att fortsätta att utveckla och leverera framtidens mål.
 
Vi har åtagit oss att utveckla vetenskapsbaserade mål.
 
Vi kommer också att stödja och bidra till internationella åtaganden och avtal (t.ex. Parisavtalet) samt nationella och lokala initiativ
 
Och vi kommer kontinuerligt att minska koldioxidavtryck på produkter och tjänster – mätt med livscykelbedömning

Resultat:

  • Utfall 2005–2017: Koldioxidutsläppen i förhållande till produktionsnivån minskade med 17,9 procent.
  • 2017 implementerades ett antal ESAVE-projekt, vilket resulterade i en årlig minskning på 0,4 procent (0,9) av den använda energin per ton producerad produkt. De ackumulerade energibesparingarna för perioden 2010–2017 uppgick till 9,4 %, vilket motsvarar en minskning av energiförbrukningen med 1,2 TWh.

Essitys klimat- och energimål:

  • Vi kommer att minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen samt från inköpt el och värme med 20 % fram till 2020, med 2005 som referens.
  • Sedan 2003 har ESAVE, Essitys program för energieffektivitet, bidragit till energibesparingar och förbättrad effektivitet inom alla operativa affärsenheter. År 2010 antog Essity ett mål för ESAVE: att minska energiförbrukningen med 14 % per ton producerad produkt fram till 2020.