We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 302.4 (-1.9 SEK) on 15-Nov-2019 11:04

Select region


Global Site


Vi på Essity vill öka välbefinnandet genom ledande hygien- och hälsolösningar. Vårt mål är att skapa mervärde genom hållbara lösningar samtidigt som vi reducerar vår negativa miljöpåverkan och minskar vårt koldioxidutsläpp.

FN:s globala mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals, SDG)

Vi anser att arbetet med att uppfylla FN:s hållbarhetsmål (SDG) kommer att göra världen bättre.

Detta skapar dessutom affärsmöjligheter för företag – inte minst inom hälsa, hygien och sanitet där vi på Essity besitter stor kompetens. Vi har åtagit oss att övervinna globala utmaningar tillsammans med likasinnade partner och vi bidrar särskilt till mål 3, 5, 6, 12, 13 och 15, som alla är nära förknippade med vår verksamhet.

Vetenskapligt baserade mål (Science-Based Targets)

Vi vill bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle.

Essitys vetenskapligt baserade mål har godkänts och vi bidrar till att reducera utsläppen av växthusgaser och att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader. Vårt åtagande inkluderar mål för minskade utsläpp av CO2 när det gäller energi, elektricitet, transporter, råvaruleverantörer och avfall.

Index och utnämningar

Vi är stolta över våra starka hållbarhetsresultat