En enklare vardag

Essitys produkter och tjänster omfattar livets alla faser och är till nytta för både individer och hela samhällen. Vi delar med oss av vår kunskap inom hygien och hälsa genom att undervisa unga flickor och främja en öppen dialog om menstruation med hjälp av våra experter inom intimvård. Inom inkontinensprodukter ökar vi medvetenheten om ämnet och deltar i dialoger på hög nivå som Global Forum on Incontinence (GFI). Inom professionell hygien utbildar vi i handhygien och deltar i Private Organizations for Patient Safety (POPS), ett WHO-initiativ. Totalt utbildade vi omkring 2,5 miljoner människor i hygien och hälsa under 2018.  

Vi maximerar värdet genom att kombinera våra expertkunskaper med våra utvecklingsplattformar (välbefinnande, mer från mindre och cirkularitet). Varje varumärke inom Essity har sitt eget syfte och sin egen funktion, men alla arbetar med dessa plattformar för att skapa värde för konsumenter och kunder.

Säkra produkter

Essity följer strikta krav och rutiner för att säkerställa att alla material i våra produkter är säkra för konsumenter, medarbetare och miljön.

Vi har en global policy för produktsäkerhet för att se till att de produkter vi framställer är säkra för sin avsedda användning. Vi har också ett nära samarbete med våra leverantörer för att kontrollera att de uppfyller våra höga standarder.

Globala dialoger 

Genom ”Essentials Initiative” driver vi en global dialog för att öka medvetenheten om vikten av hygien och hälsa och deras koppling till välbefinnande. Två bärande områden i Essentials Initiative är en global attitydundersökning om hygien och hälsa och en rapport.