Genom att integrera livscykelbedömningar (LCA) i vårt innovationsarbete kan vi mäta hur vi förbättrar miljöprofilen på våra innovationer. Detta innefattar resurseffektivitet från leverantörerna och vår egen produktion, bättre material samt smartare produktdesign. Ett exempel är våra tunnare TENA Lady pants som ser ut som trosor, där vi har minskat klimatpåverkan för produkterna med en tredjedel sedan 2008. 

Vi strävar efter att minska resursförbrukningen och samtidigt maximera värdet för kunderna för att uppnå bättre resultat och högre resurseffektivitet. Det gör det möjligt för oss att tillmötesgå behoven både på mogna marknader och tillväxtmarknader.

Många av våra produkter och tjänster hjälper kunder och konsumenter att få ut mer från mindre. Vårt koncept TENA Solutions syftar till att optimera produktanvändningen och på så sätt minska avfallet och minimera risken för läckage. Tunnare blöjor och intimvård (för kvinnor) bidrar till att minska resursförbrukningen samtidigt som det ger samma eller bättre resultat. 

Framöver kommer vi att bredda vårt samarbete med våra kunder för att få en ännu bättre förståelse för hur vi kan stödja deras miljöstrategier och miljömål. I slutänden ska alla Essitys produkter och tjänster vara utformade för att främja en hållbar konsumtion och hållbara ­beteenden, där allt utnyttjas och inget går till spillo.