Ständiga förbättringar 

Tillgång till hygien- och hälsoprodukter är nödvändigt för människor världen över. Vårt mål är att ta ansvar för hela produktens livscykel även efter att den är använd. Ett bra exempel på detta är att vi använder återvunnen fiber till en stor en del av våra mjukpappersprodukter. Att göra produkterna tunnare och därmed använda mindre material är ett sätt att minska avfallet. Att optimera produkter och användning är ett annat sätt att minska avfallet, som exempelvis TENA Solutions där mängden avfall har minskats med 30 procent. 

Ett ambitiöst mål för avfallshantering

Avseende vår tillverkning är vårt mål tydligt: Allt fast produktionsavfall ska material- eller energiåtervinnas senast 2030. Målet inspirerar och ligger till grund för en rad insatser som ofta är lokalt anpassade för att hitta lämpliga sätt att återvinna Essitys olika typer av avfall. I slutet av 2017 lyckades vi återvinna 62 procent.

Att skapa nya resurser

Mjukpappersprodukter tillverkas av förnybara färska eller återvunna fibrer, och det är en metod som skapar värde. Efter användning kan mjukpappersprodukterna antingen gå till förbränning, vilket skapar förnybar energi eller komposteras och återgå till naturen. Vi arbetar för närvarande med att förbättra kompostering, och tillsammans med utvalda kunder har vi flera pilotprojekt för att återvinna pappershanddukar. 

Essity har som mål att utveckla produkter och lösningar för ett cirkulärt samhälle. Det kräver kreativt tänkande, nya affärsmodeller och partnerskap. På lång sikt vill vi vara en del av ett nytt system där inget går till spillo.

Tillsammans med olika samarbetspartners arbetar vi för att lösa de utmaningar vi har framför oss för att samla in och återvinna personliga vårdprodukter. I dagsläget är förbränning med energiåtervinning det bästa alternativet, men vårt mål är att hitta nya lösningar för återvinning.