Genom våra hållbarhetsplattformar – Välbefinnande, Mer från mindre och Cirkularitet – kan vi skapa verkligt värde för och tillsammans med våra kunder, partner och samhället i stort. Även om varje varumärke inom Essity har sitt eget syfte arbetar vi alla tillsammans för att uppnå Essitys hållbarhetsmål.