We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 304.3 (+0 SEK) on 17-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


I vår roll som ett globalt företag som tillhandahåller produkter och tjänster till hundratals miljoner människor varje dag kan vi göra verklig skillnad när det gäller människor och miljö.

Genom våra hållbarhetsplattformar – Välbefinnande, Mer från mindre och Cirkularitet – kan vi skapa verkligt värde för och tillsammans med våra kunder, partner och samhället i stort. Även om varje varumärke inom Essity har sitt eget syfte arbetar vi alla tillsammans för att uppnå Essitys hållbarhetsmål.

Mer från mindre

Vår ambition är tydlig: Vår målsättning är att skapa nya och bättre lösningar med 33 procent lägre miljöpåverkan.

Cirkularitet

Essity har som mål att utveckla produkter och lösningar för ett cirkulärt samhälle.

Välbefinnande

Vi har ambitionen att öka välbefinnandet för 2 miljarder människor varje dag till år 2030.

"Bättre hygien och hälsa är nödvändigheter för ett bättre liv. Våra produkter och lösningar är avgörande för att förbättra välbefinnandet i världen"

Fallstudie: Essity har en nollvision när det gäller avfall

I slutet av 2017 lyckades vi återvinna 62 procent

Fallstudie: Minska koldioxidutsläppet från intimvårdsprodukter för kvinnor

14 procent minskning av koldioxidutsläppet sedan 2008.

Fallstudie: Utbildar världen inom hygien och hälsa

Under 2018 gav Essity hygien- och hälsoutbildning till omkring 2,5 miljoner barn, föräldrar, anhöriga och vårdgivare världen över.

Livscykelanalys

En livscykelanalys (LCA) är ett sätt att mäta miljöpåverkan i alla faser av en produkts livscykel – från inköp, produktion och användning till återvinningsfasen. Produkt- och serviceutvecklare använder den här processen för att genomföra förbättringar samtidigt som man reducerar miljöpåverkan.