We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 321.6 (+0 SEK) on 21-Jan-2020 17:29

Select region


Global Site


Extern analys av Essitys hållbarhetsarbete ökar oavbrutet. Fondförvaltarnas och investerarnas val av företag med stark hållbarhetsprestanda baseras ofta på externa index och betyg. Nedan följer ett urval av utmärkelser och index där Essity ingår. 

EcoVadis

Essitys hållbarhetsarbete har tilldelats Gold-rankning efter en oberoende mätning av EcoVadis. Läs mer om Ecovadis

CDP

Essity är en av endast fyra som kvalificerat sig till CDP:s A-lista för både vatten och skog, CDP är den internationella ideella organisation som driver hållbara ekonomier. 

WWF Environmental Paper Company Index

Essity erkändes av WWF för transparent ledarskap genom sin publicering av redovisningen för miljöpåverkan i WWF Environmental Paper Company Index 2016.

FTSE4Good-index

FTSE4Good är ett marknadsindex som mäter företagens prestation i att uppfylla globalt erkända standarder för företagsansvar. Essity har varit noterat på FTSE4Goods globala hållbarhetsindex sedan 2001.

Global Compact

Essity har undertecknat UN Global Compact fr.o.m. 2008. Våra rapporter om framsteg (Communication on Progress, CoP) för 2008 och 2009 valdes ut som representanter för bästa praxis av Global Compact.

MSCI

Essity fick högsta betyg i MSCI ESG Ratings.    

Science-Based Targets initiative:

Våra mål för att minska vår klimatpåverkan har godkänts av Science Based Targets initiative.