We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 226.3 (+1.4 SEK) on 24-Feb-2018 17:29

Select region


Global site


Extern övervakning av Essitys hållbarhetsarbete ökar oavbrutet. Fondförvaltarnas och investerarnas val av företag med stark hållbarhetsprestanda baseras ofta på externa index och betyg. Vårt företag är stolt över att ingå i ett brett utbud av internationella index.

CDP

Essity är ett av endast fyra bolag som kvalificerade sig till CDP:s A-lista för både CDP Water och CDP Forest av CDP, den internationella ideella organisationen som arbetar för hållbara ekonomier. 

WWF Environmental Paper Company Index

Essity erkändes av WWF för transparent ledarskap genom sin publicering av redovisningen för miljöpåverkan i WWF Environmental Paper Company Index 2017. 

FTSE4Good-index

FTSE4Good är ett marknadsindex som mäter företagens prestation i att uppfylla globalt erkända standarder för företagsansvar. Essity har varit noterat på FTSE4Goods globala hållbarhetsindex sedan 2001.

Global Compact

Essity har undertecknat UN Global Compact fr.o.m. 2008. Våra rapporter om framsteg (Communication on Progress, CoP) för 2008 och 2009 valdes ut som representanter för bästa praxis av Global Compact.

MSCI World ESG Index

Essity ingår i MSCI World ESG Index, ett brett diversifierat globalt aktieindex bestående av företag med höga miljömässiga, sociala och styrningsmässiga (Environmental, Social and Governance, ESG) betyg i förhållande till andra aktörer i sektorn*.

Nordic Sustainability Stars

SIX STAR är ett nordiskt hållbarhetsindex som lanserades 2009 av SIX och Ethix SRI Advisors. Vårt företag är bland de 25 högst rankade företagen i Sverige.

Nasdaq OMX

Essity ingår i OMX GES Sustainability Nordic och OMX GES Sustainability Sweden, två index för ansvarsfulla investeringar lanserade av Nasdaq OMX och GES Investment Services.

Kempen/SNS SRI Universe

Essity ingår i Kempen SNS SRI Universe och är godkänt för innehav av andelar i Orange SeNSe Fund.

ECPI

Essity finns med i ECPI-indexen.

Vigeo

Vårt företag ingår i följande Vigeos hållbarhetsfonder: Ethibel Sustainability Excellence Europe och Ethibel Sustainability Excellence Global. 

*INKLUDERINGEN AV Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA I ETT MSCI‑INDEX, OCH BRUKET AV MSCI:S LOGOTYPER, VARUMÄRKEN, SERVICEMÄRKEN ELLER INDEXNAMN HÄRI, UTGÖR INTE ETT SPONSORSKAP, GODKÄNNANDE ELLER FRÄMJANDE AV Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA AV MSCI ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG.  MSCI-INDEXEN ÄR EXKLUSIV EGENDOM AV MSCI.  MSCI OCH MSCI-INDEXNAMNEN OCH LOGOTYPERNA ÄR VARU- ELLER SERVICEMÄRKEN AV MSCI ELLER DESS DOTTERBOLAG.

Contacts

Patrik Isaksson

Vice President Environmental Affairs, Chairman of the Environmental committee

patrik.isaksson@essity.com
Direkt: +46 8 788 51 04