We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 233 (-2.5 SEK) on 26-May-2018 17:33

Select region


Global site


Kids_and_male_coach_before_trainingsession_4.tif

Essity strävar efter att vara en engagerad partner i de lokala samhällen där vi är verksamma.

Essity vill bidra till att lösa sociala utmaningar. Dessa utmaningar är en källa till innovation och förändring. I vissa fall kan vi bidra till lösningar som en del av dess affärsverksamhet, medan i andra fall i egenskap av företagsmedborgare.

Med tiden har den sociala dimensionen blivit en allt viktigare del av företagens CSR-strategier – vilket också har varit fallet för vårt företag. De sociala behoven i samhällena växer och många av dessa kan bara lösas genom samarbete mellan företag och samhällen.

Samtidigt är dessa behov en inspirations- och utvecklingskälla för företagens affärsmodeller och produktutbud. Det finns goda möjligheter att skapa gemensamt värde mellan företag och samhället, där affärsvärde för företaget och socialt värde för samhället går hand i hand.

Essity prioriterar sociala initiativ med en tydlig koppling till företagets värderingar, expertis, verksamhet och geografiska närvaro. Många initiativ är inom hygien och hälsa, ofta relaterade till kvinnor och barn.

Projekten varierar över tiden och mellan regioner. De sträcker sig från hygienprogram till nödhjälp eller stöd till lokala projekt och organisationer. Dessa projekt bidrar till att stärka vår ställning i samhället och bygger lojalitet och goodwill. De bidrar till vårt anseende som en attraktiv arbetsgivare och gör våra medarbetare stolta över att arbeta hos oss. Under 2016 investerade Essity 32 MSEK i cirka 400 projekt.

Essity och UNICEF stödjer unga flickor i Mexiko

Essity inledde ett samarbete med UNICEF i Mexiko i samband med FN:s internationella flickdag den 11 oktober. Samarbetet syftar till att sprida information för att ta itu med problem som ofta drabbar tonårsflickor och för att finansiera UNICEF‑programmet för flickor och pojkar i Mexiko. 

Samarbetet gäller akuta problem. I Mexiko, ett land med 15,6 miljoner tonårsflickor, omfattar utmaningarna bl.a. tonårsgraviditeter, våld och tidigt avhopp från skolan. Mexiko har flest tonårsgraviditeter bland OECD-länderna och många av dessa unga mödrar lider av allvarliga komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Våld är också vanligt bland ungdomar i Mexiko: 36 av 1 000 ungdomar i åldrarna 10–17 år uppger att de har drabbats av någon form av våld eller aggression (ENSANUT: 2012).

Essity och UNICEF riktar sig till unga flickor och även deras föräldrar, eftersom tonåren är en så viktig period. Den kompetens, det kunnande och den förmåga att återhämta sig från svårigheter som förvärvas under den här tiden är avgörande för människors potential i vuxenlivet. Kampanjen #hablemostodo (låt oss prata om allting) genomfördes i sociala medier under hösten. Vi kommer också att dela viktiga budskap via Saba Teens förpackning (Essitys varumärke för intimvård för kvinnor i Mexiko) och genom varumärkets andra kanaler. Meddelandena kommer att fokusera på vikten av att förhindra våld, att slutföra skolan och att inte bli förälder i en för ung ålder.

”Vi främjar hygien och hälsa och vill öka vårt åtagande att även påverka jämställdhet och kvinnors välbefinnande. Vår räckvidd kommer att bli större tillsammans med UNICEF”, säger Atilano Sanchez, vice vd, Sales & Marketing för Essity i Mexiko och Centralamerika.

Vad har Essity och WSSCC gjort tillsammans?

Essity och WSSCC bryter tystnaden om menstruation.

Tabuna, okunnigheten och fördomarna kring menstruationen äventyrar miljontals kvinnors hälsa varje dag, särskilt på tillväxtmarknader. Men menstruation är ett ämne som få människor pratar om även i de mer utvecklade länderna. Essitys samarbete med FN:s samarbetsråd för vattenförsörjning och sanitet (Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC) är ett exempel på företagets proaktiva insatser för att bryta tabuna kring menstruation och öka medvetenheten om vikten av god hygien vid menstruation.

WSSCC är det enda FN-organ som arbetar uteslutande med hygien och sanitet, och samarbetet med Essity har inneburit ett antal gemensamma aktiviteter, såsom en utbildning om hygienhantering vid menstruation för unga flickor i samband med Team SCA:s besök i Sanya i Kina i början av 2015. I maj hölls ett seminarium vid FN:s högkvarter i New York, i vilket SCA:s SVP Communications Joséphine Edwall Björklund och SVP Sustainability Kersti Strandqvist deltog. Bland deltagarna fanns företrädare för olika icke-statliga organisationer och FN‑organ, beslutsfattare och medlemmar inom näringslivet. Seminariet fokuserade på hur tabun kring menstruation påverkar kvinnornas roll i samhället och hur samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn kan göra en skillnad. Seminarier om hygien och aktiviteter avsedda att påverka den allmänna opinionen har också genomförts inom ramen för partnerskapet.

Läs mer

Contacts

Per Brattberg

Sustainability Reporting Director

per.brattberg@essity.com
Direkt: +46 8 788 52 58