We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.3 (-0.2 SEK) on 24-Mar-2019 17:29

Select region


Global Site


Water_Treatment_Austria.jpg

Essity har infört nya mål för vatten som är anpassade till lokala förhållanden, då vattenanvändningen i många fall är en lokal fråga. De nya målen tillämpas på alla anläggningar och fokuserar på att behandla vatten så effektivt som möjligt, samt att minska vattenanvändningen.

Mål

  • Vår mjukpappersverksamhet kommer att minska vattenförbrukningen med 10 %, organiskt innehåll (BOD) med 10 % och suspenderat material med 10 %.
  • Samtliga mål ska uppnås fram till 2020 (med 2014 som referens).