We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.3 (-0.2 SEK) on 24-Mar-2019 17:29

Select region


Global Site


Windmills in forest

Essity motverkar klimatförändringar och minskar utsläppen av växthusgaser genom investeringar i förnybara bränslen och program för energibesparing. Essity har förbundit sig till att utveckla ett så kallat Science based target som baseras på överenskommelsen vid klimatmötet COP21 i Paris som innebär att världens länder skall minska utsläppen så att temperaturökningen stannar klart under två grader celsius.

Mål

  • Vi kommer att minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen samt från inköpt el och värme med 20 % fram till 2020, med 2005 som referens.

Minimerad produktpåverkan

Att minska klimatpåverkan handlar inte bara om att investera i ny tillverkningsteknik. Lika viktigt är att minska produktens miljöpåverkan och genom en hållbar förbrukning bidra till FN:s mål 12 om hållbar konsumtion och produktion.

Sedan början av 1990-talet har Essity arbetat med livscykelbedömningar, som innebär en fullständig miljöanalys av en produkts värdekedja: från råvara, tillverkning och transport till användning och avfallshantering. Våra hygienprodukter har minskat sina koldioxidutsläpp under de senaste åren och vi fortsätter att arbeta med resurseffektiva produkter och nya tjänster för våra kunder.

Att utforma produkter som minskar förbrukningen är ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan. Tork XPressnap är utformad så att konsumenterna bara kan ta en servett i taget och vi garanterar en minskning på 25 % av servettförbrukningen. Tork SmartOne är ett annat exempel som ger en minskning av mjukpappersförbrukningen med 40 %. TENA Solutions är en tjänst genom vilken vi kan hjälpa vårdhem att optimera sin inkontinensvård genom en omfattande analys av verksamheten. Resultatet är förbättrat välbefinnande för vårdmottagare, mindre avfall och lägre totalkostnader.