We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.3 (-0.2 SEK) on 24-Mar-2019 17:29

Select region


Global Site


En av de största utmaningarna i vårt arbete för att bidra till ett cirkulärt samhälle är den ansvarsfulla avfallshanteringen efter produktion och förbrukning. Essity har antagit ett nytt och ambitiöst mål för produktionsavfall och har lanserat en återvinningstjänst av pappershanddukar.

Läs mer om vårt mål för produktionsavfall