We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 268.6 (+0.8 SEK) on 26-Mar-2019 10:14

Select region


Global Site


TGG_Icon_Color_06.png
Essity kommer att förbättra tillgången till hållbara sanitets- och hygienlösningar där det behövs. 
Vi strävar efter effektiv vattenhantering över hela livscykeln.

Vägen framåt

Vi kommer att fortsätta att identifiera potentiella områden för värdeskapande i relation till vatten och sanitet
 
Vi kommer att samarbeta med partner för att identifiera sanitetsbehov och utveckla lösningar

Resultat:

  • Våra produktionsanläggningar minskade suspenderat material med 1,6 %
  • Vår mjukpappersverksamhet minskade vattenförbrukningen med 1,5 % och organiskt innehåll (BOD) med 3,3 %.
  • I slutet av 2016 uppfylldes standarden av 61 % av Essitys helägda tillverkningsanläggningar för hygienprodukter. För de återstående anläggningarna finns handlingsplaner på plats för att uppfylla standarden före utgången av 2018. 

Exempel på partnerskap:

WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaboration Supply)
 
WASH-löfte genom WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) 
 

Essitys mål för vatten och Wash-löfte 

  • Våra mjukpappersanläggningar kommer att minska suspenderat material med 10 %.
  • Vår mjukpappersverksamhet kommer att minska vattenförbrukningen med 10 % och organiskt innehåll (BOD) med 10 %.
  • Essity undertecknade löftet WASH (Water, Sanitation and Hygiene) 2015. Löftet är ett initiativ länkat till World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Genom att underteckna löftet åtar sig Essity att inom tre år uppfylla en föreskriven WASH-standard på arbetsplatser vid sina helägda enheter. Detta inkluderar områden som arbetsplatsens sanitets- och hälsofrågor, samt utbildning för att förbättra medarbetarnas medvetenhet.