We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 264.8 (-2.2 SEK) on 21-Apr-2019 12:59

Select region


Global Site


TGG_Icon_Color_05.png
Essity har åtagit sig engagemanget att bryta tystnaden kring frågor om menstruation och inkontinens. 
Vi gör det möjligt för alla berörda personer att fullt ut kunna delta i samhället.
 

Vägen framåt

Essity kommer att fortsätta att utveckla och leverera lösningar inom intimvård och inkontinens, relaterad utbildning och möjliggöra teknik för att även stödja djärv kommunikation om att bryta tystnaden
 
Vi kommer vidare att engagera och dra nytta av partnerskap, som till exempel vårt samarbete med Water Supply & Sanitation Collaborative Council (WSSCC).
 
Vi kommer att utveckla och tillhandahålla möjliggörande teknik, särskilt informations- och kommunikationsteknik, för att främja och möjliggöra detta.

Resultat:

  • De hygienutbildningsprogram som Essity genomför runt om i världen nådde mer än 2 000 000 människor.

Exempel på partnerskap:

WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaboration Supply) http://wsscc.org/

Essitys hygienlösningar

Vi kommer att göra vår kunskap om hygien tillgänglig för kunder och konsumenter och säkerställa tillgången till prisvärda och hållbara hygienlösningar för att hjälpa dem att leva ett hälsosamt och värdigt liv. På de marknader där vi är verksamma kommer vi att:
  • Ge information om hygienfrågor kring våra produkter och tjänster.
  • Sträva efter att införa utbildningsprogram för flickor, kvinnor och vårdgivare.
  • Sträva efter att ge det bästa värdet för konsumenterna genom att erbjuda hygienlösningar till rimliga priser för alla.