We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 267.8 on 25-Mar-2019 18:00

Select region


Global Site


TGG_Icon_Color_03.png
Essity gör det möjligt för fler människor att varje dag njuta av ett rikare liv genom att erbjuda tillgång till hållbara hygien- och hälsolösningar samt genom hygien- och hälsoundervisning.
Vi bidrar också genom att arbeta med förebyggande åtgärder för att bekämpa spridning av sjukdomar och andra hälsorisker, hantera menstruationshygien, stödja arbetet med att förbättra vårdtäckning inom hälso- och sjukvården samt utveckla och utbilda hälsovårdspersonal i terapiområden inom vår expertis
 

Vägen framåt

Essity kommer att fortsätta att utveckla hållbara hygien- och hälsolösningar. Vi kommer också att erbjuda relaterad utbildning och leverera den till befintliga och nya konsumenter och kunder.
 
Vi kommer att fortsätta att identifiera potentiella områden för värdeskapande i relation till hälsa och välbefinnande – till exempel nya hygien- och hälsoinnovationer.
 
Vi kommer att samarbeta med partner (t.ex. med statliga organisationer, NGO:er etc.) för att identifiera otillfredsställda behov, utveckla lösningar och undanröja hinder
 
Vårt initiativ Hygiene Matters (www.hygienematters.com) är ett värdefullt hjälpmedel i detta och omfattar de flesta av målen för hållbar utveckling som Essity bidrar till.

Resultat:

* Essity innehade första eller andra position inom minst ett av hygienproduktsegmenten i omkring 90 marknader.
 
* Hundratals miljoner människor använder Essitys produkter varje dag.

Exempel på partnerskap:

WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaboration Supply) http://wsscc.org/

Essitys hygienlösningar

Vi kommer att göra vår kunskap om hygien tillgänglig för kunder och konsumenter och säkerställa tillgången till prisvärda och hållbara hygienlösningar för att hjälpa dem att leva ett hälsosamt och värdigt liv. På de marknader där vi är verksamma kommer vi att:
  • Ge information om hygienfrågor kring våra produkter och tjänster.
  • Sträva efter att införa utbildningsprogram för flickor, kvinnor och vårdgivare.
  • Sträva efter att ge det bästa värdet för konsumenterna genom att erbjuda hygienlösningar till rimliga priser för alla.