We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 218.4 (+2.3 SEK) on 21-Nov-2018 17:29

Select region


Global site


TGG_Icon_Color_15.png
Essity gör det möjligt för fler människor att varje dag njuta av ett rikare liv genom att erbjuda tillgång till hållbara hygien- och hälsolösningar samt genom hygien- och hälsoundervisning.
Vi är engagerade i ansvarsfull skogsförvaltning och vi kräver att våra leverantörer uppfyller strikta kriterier som anges i vår globala leverantörsstandard.

Vägen framåt

All fiber som används i våra produkter kommer att vara FSC- och/eller PEFC-certifierad eller uppfylla FSC:s standard för kontrollerat virke.  
 
FSC-/PEFC-certifiering av egen produktion och den från leverantörer. Nytt fibermål fastställs och implementeras för alla produkter och förpackningar.
 
Kontinuerligt säkerställa ansvarsfull användning av andra förnybara ingredienser och material såsom palmolja och förnybar plast.

Resultat:

  • År 2016 levererades 2,6 miljoner ton färsk fiber i form av timmer, massa, förpackning, moderrullar och produkter från en tredje part. 71 % av fibern var FSC-/PEFC-certifierad, 28 % uppfyllde FSC-kriterier för kontrollerat timmer och 1 % kom från kontrollerade leverantörer.
  • Vid årsslutet 2016 var 46 % av våra upphandlingskostnader inom hygien kontrakterade av leverantörer som åtagit sig de kriterier som anges i Essitys globala leverantörsstandard

Exempel på partnerskap:

FSC
 
VIA (Value and Impact Analysis of Certification Standards)

Essitys mål för fiberanskaffning och uppförandekoden (leveranskedja):

  • Allt nytt träfiberbaserat råmaterial i våra produkter kommer att vara FSC®- eller PEFC™-certifierat eller uppfylla FSC:s standard för kontrollerat virke.
  • Vi utvärderar alla våra leveranskedjor ur ett komplett riskperspektiv. Vi strävar efter att fram till 2020 kontraktera 100 % av våra upphandlingskostnader från leverantörer som åtar sig de kriterier som anges i vår globala leverantörsstandard.