We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 267.7 (-0.1 SEK) on 26-Mar-2019 09:54

Select region


Global Site


TGG_Icon_Color_12.png
Essity bidrar till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Det handlar om att utforma lösningar för en hållbar konsumtion, och möta konsumenternas och kundernas behov av bra, säkra och miljöanpassade produkter och tjänster. 
Detta kommer att uppnås över hela vår livscykel:
  • Kontinuerliga förbättringar i resurseffektivitet av produkter, tjänster och produktion
  • Produkter och tjänster är utformade för cirkulation
  • Essity följer strikta procedurer för att säkerställa att allt material och kemikalier i produkter är säkra för konsumenterna, kunderna, medarbetarna och miljön. 

Vägen framåt

Essity kommer att utveckla och implementera nya produkter och tjänster som uppfyller framtidens krav i ett cirkulärt samhälle.
 
Vi kommer att uppfylla Essitys cirkulationsmål där vi strävar efter att minska, återanvända eller återvinna. Detta innebär att vi kommer att omvandla nuvarande avfall till nya resurser.
 
Vi kommer också att etablera partnerskap för hantering av kund- och konsumentavfall.
 
Vi kommer att skapa nya affärsmodeller och stödjande teknik, samt utbilda kunder och konsumenter att anpassa eller förändra beteenden.
 
Vi är också fokuserade på att stärka hållbarhetskommunikationen till kunder och konsumenter samt att stödja och främja hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling.

Resultat:

  • 40 % av Esssitys innovationer förbättrades vad gäller sociala och/eller miljömässiga kriterier.
  • Allt avfall från material och energi bör återvinnas senast 2030

Exempel på partnerskap:

Ellen MacArthur Foundation and CE 100
WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaboration Supply)
Swedish Life Cycle Center

Essitys innovationsmål för människor och natur:

Vi vill leverera utmärkta, säkra och miljöanpassade lösningar till våra kunder. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra resurseffektivitet och miljöprestanda med nya innovationsprocesser.
1/3 av alla innovationer är uppfinningar för människor och natur.
2/3 av alla innovationer bibehåller hållbarhetsprofilen.
  •  Allt avfall från material och energi bör återvinnas senast 2030