We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 217.4 (-1 SEK) on 20-Oct-2018 17:29

Select region


Global site


Essity är, som står i vår uppförandekod, politiskt neutrala och betalar eller donerar ingenting till politiska partier, dess kandidater eller dessas institutioner, organ eller representanter. Vårt företagsnamn får inte användas i politiska kampanjer eller för att främja politiska partier eller kandidaters intressen.

Essity stödjer och skriver under på EU-initiativet för transparens i den demokratiska beslutfattningsprocessen. Vi delar öppet information om våra intresseområden och vidden av vårt arbete genom vår delaktighet i EU-parlamentets och EU-kommissionens gemensamma öppenhetsregister.