We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 226 (+0 SEK) on 21-Feb-2018 17:29

Select region


Global site


En av de största utmaningarna i vårt arbete för att bidra till ett cirkulärt samhälle är den ansvarsfulla avfallshanteringen efter produktion och förbrukning. Essity har antagit ett nytt och ambitiöst mål för produktionsavfall och har lanserat en återvinningstjänst av pappershanddukar.

Fördelning av produktionsavfall 2016

Fördelning av produktionsavfall 2016 (tårtdiagram)

Ett nytt mål för avfallshantering

Produktion på våra anläggningar ska inte generera avfall. Allting bör tas om hand som en del av ett effektivt kretslopp.

Det nya målet anger att material- och energiåtervinning från avfall ska ske från samtliga produktionsenheter fr.o.m. 2030. I praktiken innebär detta att vi måste hitta nya metoder för ytterligare 600 000 ton avfall. Ingenting ska skickas till avfallsanläggningar efter 2030.

15 enheter rapporterar redan noll avfallsproduktion. Det nya målet kommer att kräva en rad åtgärder för att hitta lämpliga sätt att återvinna Essitys olika typer av avfall. Avfallshantering sker relativt lokalt – omständigheterna är olika beroende på typen av avfall och infrastrukturen för avfallshantering. De nya lösningarna måste också anpassas till lokala förhållanden.

15 anläggningar med noll avfallsproduktion 2016: Ortmann, Österrike; Stembert, Belgien; Drummondville, Kanada; Le Theil, Frankrike; Kostheim, Neuss och Witzenhausen, Tyskland; Hoogezand och Suameer, Nederländerna; Valls, Spanien; Manchester, Storbritannien; Lilla Edet, Mölnlycke, Sverige; Istanbul 1 och 2, Turkiet.