We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 233 (-2.5 SEK) on 26-May-2018 17:33

Select region


Global site


Menstrual Hygiene Seminar Sanya
Menstrual Hygiene Seminar - Cape Town

Vi vill göra vår kunskap om hygien tillgänglig för kunder och konsumenter och säkerställa tillgången till prisvärda och hållbara hygienlösningar för att hjälpa dem att leva ett hälsosamt och värdigt liv.

Mål

Vi kommer att göra vår kunskap om hygien tillgänglig för kunder och konsumenter och säkerställa tillgången till prisvärda och hållbara hygienlösningar för att hjälpa dem att leva ett hälsosamt och värdigt liv. På de marknader där vi är verksamma kommer vi att:

  • Ge information om hygienfrågor kring våra produkter och tjänster.

  • Sträva efter att införa utbildningsprogram för flickor, kvinnor och vårdgivare.

  • Sträva efter att ge det bästa värdet för konsumenterna genom att erbjuda hygienlösningar till rimliga priser för alla.

Fall: Värdig äldreomsorg med ny teknik

Inom Tre Stiftelsers äldreboende i Göteborg utvecklar man en ny metod för att anpassa inkontinensvården som erbjuder en värdigare tillvaro för de äldre, samtidigt som personalen får mer tid för andra omvårdnadsuppgifter.

Tekniken utvecklades av TENA, Essitys varumärke för inkontinensvård, och används vid flera äldreboenden och institutioner. Även om TENA Identify ser ut som en vanlig inkontinensprodukt, har den inbyggda sensorer som registrerar läckage hos personer som inte kan besöka toaletten på egen hand. Volymen och tiden för allt läckage loggas under en 72-timmarsperiod. Resultaten sammanställs sedan i en rapport som gör det möjligt för personalen att planera vårdtagarens toalettbesök, samt att bestämma storleken på den inkontinensprodukt som behövs och att upprätta ett skiftande schema.

”Den nya tekniken låter oss pröva ut individuellt anpassade inkontinensprodukter eller helt och hållet avlägsna produkten och istället assistera vid toalettbesöken. Förutom den förbättrade känslan av värdighet som den erbjuder våra boende, får vi också mer tid för givande vård tack vare denna teknik”, förklarar Susanne Börjesson, chef för Tre Stiftelser.

De flesta av de äldre har möjlighet att byta till tunnare produkter som är mindre märkbara och känns mindre. En annan fördel är att de äldre kan sova utan att behöva vakna upp mitt i natten för att kontrollera om produkten måste bytas.

Contacts

Per Brattberg

Sustainability Reporting Director

per.brattberg@essity.com
Direkt: +46 8 788 52 58