We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 226 (+0 SEK) on 21-Feb-2018 17:29

Select region


Global site


Working in factory Mexico

Arbetshälsa och säkerhet är högsta prioritet – ingen ska behöva riskera sin hälsa på arbetet. Vi ägnar samma fokus på den fysiska arbetsmiljön som vi gör för att främja en kultur där säkerheten kommer först.

Mål

  • Vårt mål är att ha noll arbetsplatsolyckor, och vi kommer att minska vår olycksfrekvens med 50 % mellan åren 2014–2020.

  • Alla helägda och gemensamma verksamheter kommer att vara OHSAS 18001‑certifierade senast 2020.

Vision: Noll arbetsplatsolyckor

Essity har en vision om att ha noll arbetsplatsolyckor på alla sina avdelningar. För att uppnå detta mål måste företaget kontinuerligt minska sin olycksfrekvens, dvs. antalet olycksfall per miljon arbetstimmar. Redan 2014 uppnådde vi vårt mål med att minska olycksfrekvensen med 25 % mellan 2011–2016, och vi har nu antagit ett nytt mål för årsperioden 2014–2020. Vi har väsentligt ökat våra ambitioner och vårt nya mål är att minska olycksfrekvensen med 50 %.

I september 2016 deltog mer än 30 000 anställda i vår andra globala säkerhetsvecka. Temat var ”Vänner på jobbet – tillsammans är vi säkrare”.

Olika aktiviteter anordnades runt om i världen. Exempelvis kom räddningstjänsten på besök, de anställda fick lyssna på inspirerande föreläsningar och deltog i säkerhetsövningar som var lika lärorika som de var spännande. Veckan innehöll också några oväntade element, som parkour med temat slip-trip-fall. De anställda uppmuntrades att dela sina berättelser kring vänskap och säkerhet, både på arbetsplatsen och på andra ställen.

Det är viktigt att alla är medvetna om riskerna, tar ansvar och står upp för varandra, för att stärka säkerheten och tillfredsställelsen på våra arbetsplatser. Varje individ är skyldig att föregå med gott exempel och våra chefer och ledare har naturligtvis ett särskilt ansvar. Vår ledningsgrupp och många andra chefer deltog i aktiviteterna för att erbjuda de anställda en möjlighet att diskutera frågor kring säkerhet och inte minst för att visa att säkerheten alltid kommer att vara en av de högsta prioriteterna på Essity.

Contacts

Karin Henrikson

Vice President Compliance and Ethics

karin.henrikson@essity.com
Direkt: +46 788 52 26