We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 291.8 (-2.5 SEK) on 22-Aug-2019 12:54

Select region


Global Site


Essity är, som står i vår uppförandekod, politiskt neutrala och betalar eller donerar ingenting till politiska partier, dess kandidater eller dessas institutioner, organ eller representanter. Vårt företagsnamn får inte användas i politiska kampanjer eller för att främja politiska partier eller kandidaters intressen.

Essity stödjer och skriver under på EU-initiativet för transparens i den demokratiska beslutfattningsprocessen. Vi delar öppet information om våra intresseområden och vidden av vårt arbete genom vår delaktighet i EU-parlamentets och EU-kommissionens gemensamma öppenhetsregister.