We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 278 (-2.1 SEK) on 10-Apr-2021 17:29

Select region


Global Site


Genom att vara resurseffektiva minskar vi vår klimatpåverkan genom hela värdekedjan. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår energieffektivitet och minska klimatpåverkan av våra produkter genom att, till exempel, investera i ny teknologi i våra produktionsanläggningar. 

Här är några exempel från olika platser i världen där vi arbetar med att minska klimatpåverkan och förbättra vår energieffektivitet.

Essity ersatte torkhuvarna i mjukpappersmaskinen vid anläggningen i Cuijk i Nederländerna med ny miljövänlig teknik. Energieffektiviteten har därmed ökat med 10 procent vilket har lett till ett minskat koldioxidutsläpp. Dessutom ersatte vi naturgas med biobränsle för anläggningens ångproduktion.

Dessa åtgärder ledde till kostnadsbesparingar och minskade koldioxidutsläppen med 13 000 ton per år.

Essity har investerat 7,7 miljoner euro i en ny vattenreningsteknik i tyska Mannheim. Den nya tekniken kommer att reducera utsläppen av organiskt material i utloppsvattnet (COD) med 20 procent och generera biogas som ersätter naturgas som bränsle. Därmed minskar utsläppen av koldioxid med 4 000 ton per år. Det nya vattenreningssystemet leder också till minskad volym av produktionsavfall och minskad kemikalieanvändning, vilket innebär kostnadsbesparingar.

Under 2017 byggde mjukpappersanläggningen i den finska staden Nokia ett delvis slutet vattensystem genom att installera större vattentankar. Detta innebar minskad vattenanvändning med 25 procent (700 000 m3). Genom att återanvända vatten som redan har värmts upp sparar anläggningen samtidigt energi vilket leder till kostnadsbesparingar och minskade koldioxidutsläpp.