We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 295 (+1.5 SEK) on 07-Dec-2019 17:29

Select region


Global Site


Essitys koncernmål för vatten är att minska nivåerna av suspenderade ämnen med 10 procent till år 2020, med 2014 som referensår. Vår mjukpappersverksamhet kommer också att minska vattenförbrukningen och organiskt innehåll (BOD) med 10 procent till år 2020, med 2014 som referensår.

Under 2018 överträffades målet och våra anläggningar minskade nivåerna av suspenderade ämnen med 19 procent. Vår mjukpappersverksamhet minskade vattenförbrukningen med 3 procent och organiskt innehåll (BOD) med 25 procent.

Läs mer om vår användning och utsläpp av vatten i vår Års- och hållbarhetsredovisning