Under 2018 överträffades målet och våra anläggningar minskade nivåerna av suspenderade ämnen med 19 procent. Vår mjukpappersverksamhet minskade vattenförbrukningen med 3 procent och organiskt innehåll (BOD) med 25 procent.

Läs mer om vår användning och utsläpp av vatten i vår Års- och hållbarhetsredovisning