We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 295 (+1.5 SEK) on 07-Dec-2019 17:29

Select region


Global Site


Essity har även introducerat ett materialbesparingsprogram, MSAVE, med samma filosofi och metod som ESAVE. Programmet har som mål att uppnå bästa möjliga kostnad och samtidigt minimera miljöpåverkan från råvaror och avfall. Goda exempel delas mellan anläggningar världen över.

MSAVE-initiativ kan handla om att optimera fibermix och kemisk dosering i mjukpappersmaskiner. Eller att minska mängden förpackningsmaterial, återanvända mjukpappersrester i processerna och konvertera avfall till biprodukter som kan användas som råvara i andra industrier.