MSAVE-initiativ kan handla om att optimera fibermix och kemisk dosering i mjukpappersmaskiner. Eller att minska mängden förpackningsmaterial, återanvända mjukpappersrester i processerna och konvertera avfall till biprodukter som kan användas som råvara i andra industrier.