Förbättrad energieffektivitet är en del av det dagliga arbetet på Essity. ESAVE är ett program som omfattar investeringar i energieffektiva tekniska lösningar, att göra medarbetarna delaktiga i det löpande förbättringsarbetet samt en allmän attitydförändring när det gäller energianvändning inom Essity. I hela koncernen används olika former av kunskapsspridning genom utbildning och olika nätverk och ESAVE ingår i ett flertal introduktionsprogram för yngre ingenjörer. Goda exempel delas digitalt, i realtid, för att uppnå förbättrad energieffektivitet genom att lära från andra. Essity samarbetar även med externa intressenter, som till exempel maskinleverantörer för att säkerställa fortsatt ledarskap inom energieffektivitet och kontinuerliga förbättringar. All ny utrustning är resurseffektiv som standard och ESAVE är en del av planeringskriterierna.

Ett typiskt ESAVE-projekt kan vara att minska elanvändningen genom att förbättra eller byta ut pumpar, kompressorer, fläktar eller belysning, eller genom att optimera torkvirorna. Erfarenheterna dokumenteras och utgör ett effektivt stöd för framtida förbättringsarbete.