We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 295 (+1.5 SEK) on 07-Dec-2019 17:29

Select region


Global Site


Essitys koncernmål är att minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen och från inköpt el och värme med 20 procent fram till 2020, med 2005 som referensår.

Vid slutet av 2018 hade koldioxidutsläppen minskat med 18,8 procent jämfört med referensåret 2005.

Läs mer om vårt arbete med energi och utsläpp i vår Års- och hållbarhetsredovisning