Science Based Targets (Vetenskapligt baserade mål)

Essitys strategiska mål är att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Våra mål för att minska koldioxidutsläppen har sedan december 2018 godkänts av initiativet Science Based Targets.

De godkända målen inkluderar absoluta mål för minskning när det gäller energi, elektricitet, transporter, råvaruleverantörer och avfall. När det gäller energiförbrukningen inom bolaget och inköpt el (omfattning 1 och 2) åtar sig Essity att minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent senast år 2030 jämfört med basåret 2016. Essity åtar sig dessutom att minska utsläppen av växthusgaser från de viktigaste inköpta råvarorna, transporter, avfall som uppstår inom verksamheten och hantering i slutet av livscykeln för sålda produkter (omfattning 3) med 18 procent, till år 2030 jämfört med basåret 2016. Under 2018 minskade vi våra utsläpp av växthusgaser för omfattning 1 och omfattning 2 med 5 procent och för omfattning 3 med 3 procent. 

Utsläpp beräknas med data från företagets värdekedja och Essity redovisar därför data från 2018.