Vid slutet av 2018 hade koldioxidutsläppen minskat med 18,8 procent jämfört med referensåret 2005.

Läs mer om vårt arbete med energi och utsläpp i vår Års- och hållbarhetsredovisning