We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 295 (+1.5 SEK) on 07-Dec-2019 17:29

Select region


Global Site


Essitys mål för produktionsavfall är att allt avfall vid samtliga produktionsenheter ska material- eller energiåtervinnas senast 2030. 

År 2018 uppgick Essitys totala produktionsavfall till 1,65 miljoner ton. I Essitys produktionsprocess bildas avfall i form av aska, slam, organiskt avfall och/eller plast. Vid produktionsanläggningarna pågår ett proaktivt arbete för att minska avfall och hitta alternativa lösningar för det avfall som bildas. Under 2018 återvanns en betydande del (1 miljon ton) som råmaterial till andra industrier, som byggindustrin, eller som energi. Återstoden skickades till deponi.

Läs mer i vår Års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Pappershanddukar får nytt liv

Essity har genom sitt mjukpappersvarumärke Tork tagit på sig ansvaret att omvandla kundernas miljöambitioner till konkreta åtgärder och resultat. Det senaste bidraget är en ny och unik tjänst för återvinning av pappershanddukar från kunder såsom stora kontor, universitet och flygplatser. Hittills har det varit svårt att återvinna pappershanddukar, främst på grund av hygienkrav och tekniska hinder.

Den nya tjänsten innebär att pappershanddukar samlas in från kunder och skickas till en av Essitys lokala anläggningar för att omvandlas till nya pappersprodukter. Pilotprojekt genomförs i Tyskland, Nederländerna, Belgien och Sverige med mycket goda resultat. 

Återvinningstjänsten är ett viktigt bidrag till ett mer cirkulärt och hållbart samhälle.