År 2018 uppgick Essitys totala produktionsavfall till 1,65 miljoner ton. I Essitys produktionsprocess bildas avfall i form av aska, slam, organiskt avfall och/eller plast. Vid produktionsanläggningarna pågår ett proaktivt arbete för att minska avfall och hitta alternativa lösningar för det avfall som bildas. Under 2018 återvanns en betydande del (1 miljon ton) som råmaterial till andra industrier, som byggindustrin, eller som energi. Återstoden skickades till deponi.