We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 302.9 (-1.4 SEK) on 15-Nov-2019 11:09

Select region


Global Site


Att tänka smart kring hur vi använder våra resurser vinner alla på. Bättre effektivitet i vår leveranskedja minskar användandet av resurser och vår miljöpåverkan. Detta åstadkommer vi genom investeringar i ny teknologi och genom våra energi- och materialbesparingsprogram ESAVE och MSAVE.

Essitys produktionsanläggningar har ett gemensamt mål – att öka effektiviteten och förbättra processutveckling och tillverkning. Vi drar här nytta av vår globala expertis och våra skalfördelar för att etablera en leverantörskedja i världsklass. Vårt arbete omfattar allt från globala initiativ till små, stegvisa förbättringar. Vi minskar ständigt användningen av energi och material, optimerar transporterna och minskar avfallet. Essitys globala funktioner som hanterar inköp, produktion, logistik och teknologi har huvudansvaret för att det här blir verklighet.

Alla Essity-anläggningar arbetar för att spara resurser genom att minska energi- och materialförbrukning samt avfall. De två programmen ESAVE och MSAVE utgör våra främsta medel i det här arbetet.

Working in factory Mexico

Relationer till medarbetare

Energi

Avfallshantering

Water_Treatment_Austria.jpg

Vatten