Essitys produktionsanläggningar har ett gemensamt mål – att öka effektiviteten och förbättra processutveckling och tillverkning. Vi drar här nytta av vår globala expertis och våra skalfördelar för att etablera en leveranskedja i världsklass. Vårt arbete omfattar allt från globala initiativ till små, stegvisa förbättringar. Vi minskar ständigt användningen av energi och material, optimerar transporterna och minskar avfallet. Essitys globala funktioner som hanterar inköp, produktion, logistik och teknologi har huvudansvaret för att det här blir verklighet.

Alla Essity-anläggningar arbetar för att spara resurser genom att minska energi- och materialförbrukning samt avfall. De två programmen ESAVE och MSAVE utgör våra främsta medel i det här arbetet.