För Essity är det viktigt att kunna leverera produkter som tilltalar våra kunder. Som en hållbar affärspartner har vi höga standarder för kvalitet, innovation, produktsäkerhet och hållbarhet.
 
Vi försöker kontinuerligt förbättra vår prestation i de områden som täcks av denna globala leverantörsstandard. När vi väljer leverantörer tittar vi på prestation, vi kräver efterlevnad och vi arbetar för att åstadkomma kontinuerliga förbättringar och övergripande åtagande. Som en ledande producent av hygien- och hälsoprodukter fokuserar vi inte bara på vår egen prestation utan också den hos våra leverantörer, och om så krävs även andra längre ner i leveranskedjan.
 
Även om den globala leverantörsstandarden baseras på internationellt erkända standarder och hanteringssystem inkluderar den även krav som är specifika för Essity. Dessutom kan vissa kundförfrågningar medföra tilläggskrav för vissa utvalda leverantörer.
 
Kraven från marknaden, samarbetspartners, konsumenter, slutbrukare, investerare, NGOs, lagstiftare och allmänheten blir allt hårdare, precis som kraven på transparens, efterlevnad i leveranskedjan, dokumentering och uppföljning. Vi tror att vår globala leverantörsstandard kommer förtydliga dessa krav tydligare för både Essity och våra leverantörer, så att tillsammans kan vi möta dessa ökande krav och leverera produkter som vi alla kan vara stolta över och som lever upp till våra kunders förväntningar.
 
Jessica Nordlinder, vice vd Globala inköp