Att vara ansvarsfull som inköpare innebär att vi väljer och belönar pålitliga affärspartners som delar våra värderingar. Vårt åtagande och kraven på våra leverantörer återfinns i Essitys globala leverantörsstandard (Global Suppliers Standard, GSS) och vår uppförandekod för leverantörer. Vi har också verktyg för riskbedömningar och uppföljning av leverantörerna.  

När det gäller regler och rutiner för att omsätta vårt åtagande i praktiken tillämpar vi tre tydligt definierade processer. Alla leverantörer måste underteckna vår GSS. Vår GSS innehåller krav på kvalitet, uppförandekod, produktsäkerhet och miljöpåverkan. Strategiska leverantörer måste registrera sina uppgifter i Sedex-databasen och sedan granskar vi utvalda leverantörer för att se till att de följer GSS. Dessa rutiner gäller för alla råmaterial som Essity använder.