We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 302.6 (-2.2 SEK) on 22-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


847542-Businessteam-planning.jpg

Vårt företag har antagit nolltolerans för oetiskt affärsbeteende. Policyn mot mutor och korruption fastställer de regler som ska tillämpas för att förhindra korruption i all verksamhet som företaget kontrollerar.

Ett företags anseende bygger på förtroende – ett förtroende som det förtjänar genom att hantera sin verksamhet och sina relationer på ett ansvarsfullt sätt. Vårt företag tolererar inte korrupt affärsbeteende i någon form och vi har utvecklat en mängd olika utvärderingsmetoder för efterlevnad av affärsetik.

År 2013 antog vi en ny policy mot korruption och utvärderade potentiella korruptionsrisker. Antikorruption ingår också i vår uppförandekod och vi har utvecklat omfattande utbildningsprogram inom detta område. De affärspraxisgranskningar som vår internrevision genomför är ett effektivt sätt att identifiera riskerna i vår dagliga verksamhet.

År 2015 genomfördes granskningar i Taiwan, Polen, Mexiko och Ryssland. Vårt visselblåsarsystem erbjuder möjligheter för alla anställda att konfidentiellt rapportera överträdelser av uppförandekoden.