Ett företags anseende bygger på förtroende – ett förtroende som det förtjänar genom att hantera sin verksamhet och sina relationer på ett ansvarsfullt sätt. Vårt företag tolererar inte korrupt affärsbeteende i någon form och vi har utvecklat en mängd olika utvärderingsmetoder för efterlevnad av affärsetik.

År 2013 antog vi en ny policy mot korruption och utvärderade potentiella korruptionsrisker. Antikorruption ingår också i vår uppförandekod och vi har utvecklat omfattande utbildningsprogram inom detta område. De affärspraxisgranskningar som vår internrevision genomför är ett effektivt sätt att identifiera riskerna i vår dagliga verksamhet.

År 2015 genomfördes granskningar i Taiwan, Polen, Mexiko och Ryssland. Vårt visselblåsarsystem erbjuder möjligheter för alla anställda att konfidentiellt rapportera överträdelser av uppförandekoden.