Ett företags anseende bygger på förtroende – ett förtroende som det förtjänar genom att hantera sin verksamhet och sina relationer på ett ansvarsfullt sätt. Vårt företag tolererar inte korrupt affärsbeteende i någon form och vi har utvecklat en mängd olika utvärderingsmetoder för efterlevnad av affärsetik.

År 2019 genomfördes granskningar i Indien, USA och Ukraina. Vårt visselblåsarsystem ger alla anställda möjlighet att konfidentiellt rapportera överträdelser av uppförandekoden.