Essitys uppförandekod bygger på företagets värderingar ”Beliefs & Behaviors”, att vi är engagerade, vi bryr oss, vi samarbetar och vi har modet att ta ledningen. Den följer universella standarder för affärsbeteende, såsom de definieras av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Koden fungerar som en kompass för individuella och kollektiva beteenden när medarbetare måste fatta affärsbeslut eller när de ställs inför etiska dilemman. Uppförandekoden ger riktlinjer för Essity och dess anställda avseende affärspraxis, hälsa och säkerhet, relationerna mellan medarbetare, mänskliga rättigheter, miljön och samhället. Förutom uppförandekoden har Essity också en global leverantörsstandard.

Mål

  • Vi kommer att upprätthålla efterlevnaden av vår uppförandekod. Samtliga medarbetare ska genomgå regelbunden utbildning i koden.

  • Vi utvärderar alla våra leveranskedjor ur ett komplett riskperspektiv. Vi strävar efter att fram till 2020 kontraktera 100 procent av våra upphandlingskostnader från leverantörer som åtar sig de kriterier som anges i vår globala leverantörsstandard.