Mål

  • Vårt mål är att ha noll arbetsplatsolyckor och att minska olycksfallsfrekvensen med 50 procent mellan år 2014 och 2020.