We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 295 (+1.5 SEK) on 07-Dec-2019 17:29

Select region


Global Site


Arbetshälsa och säkerhet är högsta prioritet – ingen ska behöva riskera sin hälsa på arbetet. Vi lägger lika mycket fokus på den fysiska arbetsmiljön som vi gör på att främja en kultur där säkerheten kommer först.

Mål

Contacts

Per Brattberg

Sustainability Reporting Director

Direkt: +46 8 788 52 58