We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 303.9 (+4.4 SEK) on 14-Nov-2019 17:29

Select region


Global Site


Essity-Employees-Discussing-Planning-2880x1300.jpg

Essitys ”Beliefs and Behaviors” och uppförandekod är vägledande för vårt sätt att bedriva verksamhet. Genom att främja ledarskap och en kultur av integritet håller vi uppförandekoden levande. 

Att omsätta vår uppförandekod i praktiken och agera med integritet kräver ständiga insatser och det handlar om betydligt mer än att bara underteckna ett avtal om efterlevnad. Utbildning av medarbetare och efterlevnad måste stödjas av en sund företagskultur och ansvarstagande ledare. Det är mycket viktigt att vara medveten om de utmaningar vi står inför och ta itu med etiska ­gråzoner innan de utvecklas till allvarligare problem.