We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 276.8 (+6.1 SEK) on 19-Jul-2019 16:44

Select region


Global Site


Genom erfarenhet, innovation och partnerskap skapar vi hållbara lösningar som kan hantera framtida utmaningar.  Vi arbetar med hållbarhet i hela vår verksamhet – från riskbegränsning till hållbar utveckling och värdeskapande:

  • Skapar värde som global ledare inom lösningar för välbefinnande och hållbarhet tillsammans med våra kunder.

  • Innovationsarbete med nya hållbara lösningar som skapar förutsättningar att nå hållbarhetsmålen för oss, våra partner och våra kunder.

  • Tar ansvar för miljön, samhället och ekonomin genom att ta hänsyn till vår påverkan och begränsa riskerna över hela värdekedjan.

Affärsetik och mänskliga rättigheter

Våra hygien- och hälsolösningar hjälper människor världen över att förbättra sitt välbefinnande på ett hållbart sätt.

Läs mer om hur vi bedriver ansvarsfulla affärer

Ansvarsfulla inköp

Vårt åtagande och krav på våra leverantörer återfinns i Essitys globala leverantörsstandard (Global Suppliers Standard, GSS) och vår uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct).

Läs mer om våra ansvarsfulla inköp

Fallstudie: Nollvision för arbetsplatsolyckor

Vi ska minska vår olycksfrekvens med 50 procent mellan 2014 och 2020

Fallstudie: Ansvarsfullt skogsbruk bidrar till att bekämpa klimatförändring

Allt färskt vedfibermaterial i våra produkter och förpackningar är certifierat enligt FSC®- eller PEFC™-standarderna.

Faktaruta: Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council® (FSC) är en global organisation utan vinstintresse som sätter upp standarder för ett ansvarsfullt skogsbruk med hänsyn till både miljön och de människor som bor i eller nära skogarna. När timmer lämnar en skog som är FSC-certifierad så garanterar FSC att alla företag i leveranskedjan uppfyller deras standarder.