We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 302.4 (-1.9 SEK) on 15-Nov-2019 11:19

Select region


Global Site


Genom erfarenhet, innovation och partnerskap skapar vi hållbara lösningar som kan hantera framtida utmaningar.  Vi arbetar med hållbarhet i hela vår verksamhet – från riskbegränsning till hållbar utveckling och värdeskapande:

  • Skapar värde som global ledare inom lösningar för välbefinnande och hållbarhet tillsammans med våra kunder.

  • Innovationsarbete med nya hållbara lösningar som skapar förutsättningar att nå hållbarhetsmålen för oss, våra partner och våra kunder.

  • Tar ansvar för miljön, samhället och ekonomin genom att ta hänsyn till vår påverkan och begränsa riskerna över hela värdekedjan.

Affärsetik och mänskliga rättigheter

Våra hygien- och hälsolösningar hjälper människor världen över att förbättra sitt välbefinnande på ett hållbart sätt.

Ansvarsfulla inköp

Vårt åtagande och krav på våra leverantörer återfinns i Essitys globala leverantörsstandard (Global Suppliers Standard, GSS) och vår uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct).

Fallstudie: Nollvision för arbetsplatsolyckor

Vi ska minska vår olycksfrekvens med 50 procent mellan 2014 och 2020

Fallstudie: Ansvarsfullt skogsbruk bidrar till att bekämpa klimatförändring

Allt färskt vedfibermaterial i våra produkter och förpackningar är certifierat enligt FSC®- eller PEFC™-standarderna.

Faktaruta: Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council® (FSC) är en global organisation utan vinstintresse som sätter upp standarder för ett ansvarsfullt skogsbruk med hänsyn till både miljön och de människor som bor i eller nära skogarna. När timmer lämnar en skog som är FSC-certifierad så garanterar FSC att alla företag i leveranskedjan uppfyller deras standarder.