• Skapar värde som global ledare inom lösningar för välbefinnande och hållbarhet tillsammans med våra kunder.

  • Innovationsarbete med nya hållbara lösningar som skapar förutsättningar att nå hållbarhetsmålen för oss, våra partner och våra kunder.

  • Tar ansvar för miljön, samhället och ekonomin genom att ta hänsyn till vår påverkan och begränsa riskerna över hela värdekedjan.