We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 264.8 (-2.2 SEK) on 21-Apr-2019 12:59

Select region


Global Site


elderly women on beach exercising Alicante

För Essity är hållbarhet en integrerad del av vår affärsmodell och vår strategi för tillväxt och värdeskapande.

Vi är ett ledande globalt hygienbolag med en lång tradition av ansvarstagande för människor och miljön. Redan på 1950-talet etablerade vårt företag ett omfattande socialt program för sina anställda. Essitys bakgrund som skogsindustribolag har gett oss en djup koppling till och ansvar för miljön.

Runt om i världen är Essity engagerat i hållbarhetsinitiativ baserade på våra kärnvärden: respekt, kompetens och ansvar. Läs gärna vidare om vårt arbete med att skapa värde för människor och miljön. Välkommen till vår värld!

Contacts

Kersti Strandqvist

SVP koncernfunktion Sustainability

kersti.strandqvist@essity.com
Direkt: +46 8 788 52 24