RMS-datan används för internkontroll och övervakning, extern benchmarking och som ett verktyg för utvärdering av förvärv och större investeringar.