We’re using cookies to give you the best experience possible of Essity.com. Read more about the cookies we use and how to change your settings:

Essity B 303.3 (-1 SEK) on 15-Nov-2019 10:44

Select region


Global Site


Working in factory Mexico

Essity driver ett omfattande system för insamling och presentation av data från enskilda anläggningar och hela affärsenheter. Resource Management System (RMS) gör det möjligt för oss att analysera data som beskriver hur företaget använder energi, vatten, transport och råvaror samt att övervaka avfalls- och utsläppsnivåer.

RMS-datan används för internkontroll och övervakning, extern benchmarking och som ett verktyg för utvärdering av förvärv och större investeringar.