Den insamlade datan används för internkontroll och övervakning, för extern benchmarking och som ett verktyg för utvärdering av förvärv och större investeringar.